Thema's

14 december 2009

Geweld tegen homo's en lesbo's in kaart gebracht

Daders treden vaak op als groep en pakken bij voorkeur homoseksuele mannen aan die ze in de openbare ruimte tegenkomen. Het zijn vaak jonge mannen met strikte opvattingen over seksualiteit en gender. Uit cijfers van de politie blijkt dat zowel autochtonen als allochtonen zich schuldig maken aan geweld tegen homo's. De mate waarin zij opduiken in de politiecijfers weerspiegelt grofweg de verhouding tussen autochtonen en allochtonen in Nederland. Religie lijkt nauwelijks een rol te spelen bij discriminatie en geweld tegen homo's.

Aparte registratie
Homomannen en lesbische vrouwen doen relatief weinig aangifte omdat ze incidenten bagatelliseren of liever niet als homoseksueel te boek staan. Daarnaast zeggen ze weinig vertrouwen te hebben in de politie en te verwachten dat de daders onbestraft blijven.
Het kabinet vindt dat homo's te weinig aangifte doen van discriminatie en geweld, ondanks de benoeming van aparte officieren van justitie voor discriminatiezaken. Vanaf augustus 2011 komt er ook een aparte registratie voor discriminatie.

Geweld tegen lesbo's
Lesbische vrouwen maken andere incidenten mee dan homoseksuele mannen. Vrouwen hebben veel vaker te maken met verbale agressie en met agressie in de privésfeer, op het werk en door professionals. Deze laatste vorm van agressie is vaak seksueel getint. In het eerste geval zijn de daders (zeer) jonge mannen, in het tweede geval oudere mannen, vrijwel altijd bekenden van het slachtoffer.
Het onderzoek is een literatuuronderzoek: dat betekent dat alle bekende gegevens op een rij zijn gezet. Daaruit blijkt dus ook wat er nog ontbreekt. Over geweld tegen transgenders bestaan vrijwel geen data, ondanks dat het daarbij vaak gaat om wrede vormen van geweld, die soms de dood tot gevolg hebben. Ook geweld tegen lesbische vrouwen is ondervertegenwoordigd in onderzoek en statistieken.

Lees het volledige persbericht op de site van het Ministerie van Justitie.

Het rapport is te downloaden via de site van MOVISIE.